video clips

...BLA, BLA, BLA...

BARCELONA

DECODIFICANT SEPPUKU

HOMENATGE A JORDI CARBÓ

GRAVES LIVE 2009

"TODO VA BIEN"  XAVI COT 2010

ALGO TOXICO

GRAVES-TEMPORADA DE PLUGES

SHIT S. A.